Racktech « Bygga datagolv

Ställverksgolv

Avesta Sheffield AB Degerfors 650 kvm

Ställverksgolv i standard utförande

Golvplattor i format 600 x 600 x 38 mm, tillverkade av högdensitets spånskiva. Plattor i andra format kan erhållas på beställning. Som alternativ kan även obrännbara plattor av kalciumsulfat erhållas. Valfri ytbeläggning: vanligen används vinylmatta eller laminat. Undersida är klädd med Al-folie och kanterna skyddas av ABS-lister.

Underrede består av

Golvplattorna ligger lösa på sekundärbalkarna. Golv i detta utförande klarar 5KN/m2. För högre laster förtätas benstöden och/eller primärbalkarna. T ex intransportvägar, uppställningsplatser för transformatorer. Samtliga detaljer i underredet är tillverkat i varmgalvaniserat stål, Zn8, vilka skruvas samman (inga heta arbeten). Lägsta höjd: 200 mm FGH

Ställverksgolv i lågbyggt utförande

För lägre bygghöjder, ned till 120 mm FGH, används samma golvplattor och benstöd som i standardgolvet. Balkarna i dim 40 x 40 mm monteras i en nivå (ej ovanpå varandra), med c/c 600 x 600 mm.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift