Installationsgolv

Med ett installationsgolv höjer man golvhöjden i en teknisk miljö vilket leder till en flexibel och säker lösning som är enkel att underhålla. Oftast är installationsgolv uppbyggt av lösa golvplattor som vilar på ett underrede av stål.

Höjden på golvet varierar med höjder från 70 mm upp till 2000 mm. Vanligen ca 150 – 500 mm. Utrymmet under installationsgolvet används för ventilation/kyla, kablage, osv.

Enkelt och flexibelt

Det finns många fördelar med att välja installationsgolv. Framför allt att kablage kan separeras och läggas under golvet vilket ger en enkel och strukturerad kabeldragning. Ett installationsgolv är flexibelt och enkelt att installera. Beroende på vilken belastning golvet kommer att ha byggs underredet på olika sätt.

Samma sak gäller val av golvplattor. Även ytskiktet på plattorna kan varieras för att passa till den aktuella tillämpningen. Plattorna finns som brandsäkra, antistatiska, fukttåliga osv. Installationer under golvet är lätt tillgängliga via inspektionsluckor eller genom att man lyfter upp plattor. När plattor lyfts eller tas bort påverkas inte ställverksgolvets stabilitet då underredet bär varje platta.

Datagolv

Ett datagolv består av golvplattor och stödben och ev sk. stringers i de fall man önskar en högre bärighet på golvet. Stringers är en liten stålbalk som sätts mellan stödbenen och som golvplattans kant kan vila på. Varje hörn på en golvplatta vilar på ett stödben som är justerbart i höjd.

Vid installation av datagolv i kontorsmiljö använder man ofta höjder mellan 80-600 mm och får då samtidigt utrymme att dra både el och nätkablage under golvet för en hög flexibilitet och anpassning till kommande behov och utrustning.

Även kyla och ventilation kan transporteras under golvet på ett effektivt sätt. De vanligaste måtten för datagolvplattor är 600 x 600 x 40 mm inklusive ytbeläggning. Ytbeläggingen är vanligtvis vinyl som finns med olika egenskaper och även med sk ESD skydd.

RackTech har många års erfarenhet av installationsgolv. Vi kan leverera material till er installatör eller genomföra en komplett leverans inklusive installation. Vi har även alla tillbehör som krävs i form av t.ex. trappor, ramper, osv för att få en fungerande helhet. Även ventilerade golvplattor och lösningar för installationsgolv med höga krav. Läs mer om installationsgolv.nu.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift