Racktech « Bygga datagolv

Installationsgolv

Upphöjda golv i tekniska miljöer kallas allmänt för installationsgolv. Oftast är installationsgolv uppbyggt av lösa golvplattor som vilar på ett underrede av stål.

Höjden på golvet varierar med höjder från 70 mm upp till 2000 mm. Vanligen ca 150 - 500 mm. Utrymmet under installationsgolvet används för ventilation/kyla, kablage, osv.

Enkelt och flexibelt

Det finns många fördelar med att välja installationsgolv. Framför allt att kablage kan separeras och läggas under golvet vilket ger en enkel och strukturerad kabeldragning. Ett installationsgolv är flexibelt och enkelt att installera. Beroende på vilken belastning golvet kommer att ha byggs underredet på olika sätt. Samma sak gäller val av golvplattor. Även ytskiktet på plattorna kan varieras för att passa till den aktuella tillämpningen. Plattorna finns som brandsäkra, antistatiska, fukttåliga osv. Installationer under golvet är lätt tillgängliga via inspektionsluckor eller genom att man lyfter upp plattor. När plattor lyfts eller tas bort påverkas inte ställverksgolvets stabilitet då underredet bär varje platta.

Datagolv

Ett datagolv består av golvplattor och stödben. Varje hörn på en golvplatta vilar på ett stödben. Installerar du datagolv till ditt kontor får du låg golvhöjd (80-600 mm) samtidigt som du får utrymme att dra kablar under golvet. De vanligaste måtten för datagolvplattor är 600 x 600 x 40 mm inklusive ytbeläggning. Golvplattor som används i datahallar och serverrum har ofta en gipskärna eller högdensitetsspån. Högdensitetsspånplattan är billigare och ungefär hälften så tung som gipsgolvplattan, men gipsgolvplattan har bättre egenskaper med avseende på brand, vatten och ljud. Även antistatiska plattor är vanliga i datahallar för att skydda mot statisk elekticitet i hallen.

RackTech har många års erfarenhet av installationsgolv. Vi kan leverera material till er installatör eller genomföra en komplett leverans inklusive installation. Vi har även alla tillbehör som krävs i form av t.ex. trappor, ramper, osv för att få en fungerande helhet. Även ventilerade golvplattor och lösningar för installationsgolv med höga krav.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift