Racktech « Brandskydd brandsläckning för 19" serverrack
Racktech « Fasta släcksystem

IG55 släckkabinett

Uppbyggnad

Klicka på bilden längst upp till höger för att se vad siffrorna hänvisar till.

Systemen består av ett kabinett (1) med en eller två behållare med IG55 sammankopplade till ett toppmonterat munstycke (4) per behållare. Systemet styrs och övervakas av en centralapparat (2) placerad i kabinettets front samt detektorer i det skyddade utrymmet.

Kabinettet är försett med ett optoakustiskt larmdon (5) som larmar vid brand och utlöst släcksystem. Släcksystemet kan blockeras med en nyckelbrytare (3) på kabinettets front.

Manuella utlösningsdon och indikeringstablåer (utlöst/blockerat) kan placeras ut efter behov. Samtidigt som larmet utlöses finns möjligheten att stänga av ventilation, aktivera dörrstängare eller andra externa funktioner.

Systemet kan levereras med konventionella rökdetektorer alternativt en integrerad aspirerande detektor typ Stratos

Funktion

Systemet är tvåsektionsberoende. Vid larm från en sektion alternativt från den aspirerande detektorns första nivå aktiveras endast brandlarm. Vid larm från båda sektionerna alternativt från den aspirerande detektorns högre nivå utlöser släcksystemet.

IG55 strömmar ut i det skyddade utrymmet via ett munstycke monterat på kabinettet.

Det integrerade larmdonet larmar vid brandlarm och utlöst system.

Centralapparaten kan blockeras med nyckelbrytare. Systemet kan aktiveras manuellt från manuella utlösningsdon.

När systemet utlöser ges möjlighet till externa stängningar av exempelvis ventilation och dörrar. Systemet kan även förses med vidarekoppling av larmsignalen till brandlarm eller larmcentral


Kontakta oss för mer information och prisuppgift