HMX Desktop-över-ip

Förläng digital och analog video, USB-tangentbord samt mus, USB-media och ljudsignaler, allt till högsta kvalitet och nästan helt utan avståndsbegränsningar! HMX är den nya generationens KVM från Avocent med extenders över IP. Läs mer om HMX Avocent genom att ladda hem produktbladet.

Desktop-over-IP

HMX Desktop-över-IP / DVI över IP Extender

KVM / Extender-lösningar med DVI-över-IP är lämpliga när man har behov av att fysiskt skilja dator från användare i arbetsmiljön. Man vill alltså ha tangentbord, skärm och mus hos användaren men man vill exempelvis låsa in datorn från åtkomst. Exempel på användning kan vara sjukhus, skolor, kontrollrum osv. Överallt där man ur säkerhetssynpunkt har behov av att skilja dator och användare åt.

Avocents HMX system är den perfekta lösningen för detta. Systemet bygger på IP-baserade extenders som kan köras punkt till punkt eller kopplas samman i ett system med många enheter som kan administreras via en gemensam växel, en så kallad manager. I och med att lösningen är IP-baserad kan HMX-systemet lätt användas över nätverket. Systemet stöder ett heltäckande utbud av kringutrustning inklusive DVI-I-video, cd-audio, tangentbord och mus samt andra USB-enheter. HMX Manager administrerar trafiken, rättigheter och användare. Med denna lösning kan man i realtid förlänga knivskarpa skärmbilder, film och annat utan begränsning i avstånd.

Snabba fakta

  • Eliminerar avståndsbegränsningar inom LAN tack vare IP-teknik
  • Tillåter att datorer och användare placeras åtskilda från varandra var som helst i nätverket
  • Ger DVI-video och cd-audio av mycket hög kvalitet i realtid
  • Lämpligt för film, bilder, övervakning mm.
  • Centraliserad administration via ip-baserad konsol, inklusive loggning och administration av användare
  • 128bit AES kryptering
  • Tar bort behovet av särskilda kablar mellan användare och dator. Utnyttjar befintlig infrastruktur över IP

Produkter som ingår i serien

Med HMX manager kan ditt system byggas ut via IP till ett stort antal datorer och arbetsplatser.
Förläng digital och analog video, USB-tangentbord samt mus, USB-media och ljudsignaler, allt till högsta kvalité!
Levererar video och ljud av högsta kvalitet genom att ge fjärrtillgång till dina arbetsstationer från var som helst i ditt LAN.
Levererar okomprimerad förlängning av digital arbetsstation över obegränsade avstånd med hjälp av IP
HMX Manager
Med HMX manager kan ditt system byggas ut via IP till ett stort antal datorer och arbetsplatser.
HMX 1050
Förläng digital och analog video, USB-tangentbord samt mus, USB-media och ljudsignaler, allt till högsta kvalité!
HMX 1070
Levererar video och ljud av högsta kvalitet genom att ge fjärrtillgång till dina arbetsstationer från var som helst i ditt LAN.
HMX 2050
Levererar okomprimerad förlängning av digital arbetsstation över obegränsade avstånd med hjälp av IP

Kontakta oss för mer information och prisuppgift