Racktech « Fjärrströmbrytare- fjärrbrytare - Kontroll

Fjärrstyrning och övervakning via GSM

Genom att utnyttja de väl utbyggda mobiltelefon näten för GSM kan du enkelt både styra och övervaka olika GSM terminaler från en telefon.

Styrning gör du genom att ringa upp enheten och skicka styrkommandon (sifferkombinationer).

Övervakning sker genom att du kan ansluta olika typer av givare till enheten. När givarna "larmar" aktiveras GSM terminalen och skickar SMS meddelanden till din GSM telefon.

Funktionen förutsätter naturligtvis att enheten är placerad där du har täckning för det använda GSM nätet. Enheterna levereras utan s.k. SIM kort. Detta får du när du öppnar ett abonnemang hos valfri GSM-operatör. Vanligtvis använder du ett s.k. kontantkort i enheten. Detta ger en billig kommunikation.

För att fjärrstyra och fråga av enheten gör du så här:


Kontakta oss för mer information och prisuppgift