Racktech « Bygga datagolv

Datagolv

Datagolv installationsgolv

Advantag@/Hostmark; 4.500 kvadratmeter webb-hotell i Spånga.

Högdensitetsspånplatta 600 x 600 x 38 mm. Vanligen används antistatisk linoleum eller vinylmatta. Undersida klädd med Al-folie och kanterna skyddas av ABS-lister. Underrede av benstöd med justerbar höjd, helt i varmförzinkat stål. För att klara höga höjder eller stora belastningar förbinds benstöden med mellanbalkar, s.k. stringers.

Belastningsegenskaper

TU Extreme

-Fläktkylare för datarack

Exempel på möjliga luftflödesriktningar

Kabinettet är perfomerat runt om och på undersidan för att ge bästa möjliga tillgång till den kylda luften under golvet.

Enheten lyfts på plats i en modul om 600x600 mm, branschstandard för installationsgolvplattor.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift