KVM Extender

Förläng avståndet med en KVM Extender!

KVM Extender är en kompakt hårdvaruenhet som består av en sändare och en mottagare som ger dig möjlighet att skicka tangentbords-, video- och mus-signaler via exempelvis Cat5/Cat5e/Cat6-kabel eller via IP eller fiber över långa avstånd. Överföring av KVM över Cat5 uppnås genom att ansluta din KVM-källa, exempelvis en dator, till sändaren som sedan kopplas till mottagaren via UTP-kabel. På annan plats kan du sedan ansluta tangentbord, bildskärm och mus för för att därifrån ha fullständig kontroll över din dator.

Olika typer av KVM Extenders

Det är inte bara med hjälp av kabel som man kan utöka sin KVM-miljö. Beroende på rådande omständigheter i miljön samt framtida behov, kan man välja lösningar med extenders över IP, extenders via fiber, extenders för DVI eller extenders för HDMI.

En KVM extender kan fås i flera modeller, samt via PS2 och USB. Alternativa KVM över Cat5 versioner kan också möjliggöra överföring av RS232, ljud och IR-signaler. Man kan också koppla extendern till en switch för att styra flera datorer samtidigt och det finns lösningar med denna funktionalitet inbyggd. Även tex USB enheter kan förlängas parallellt via inbygd USB hub i vissa modeller.

KVM Extender, Adderview 4DVI

Vilken KVM extender ska jag välja?

Det finns ett mycket stort utbud av Extendrar och vilken KVM extender du väljer styrs bland annat av krav på bildkvalité, avstånd som ska förlängas och vilken säkerhet som krävs. Vilken upplösning vill du ha på skärmen? Vilket avstånd behöver du förlänga? Vilken typ av kablage kan användas? Eller vill du hellre köra via IP? Vill du även förlänga ljud? Mikrofon? Vill du förlänga USB funktionalitet? osv...